Baza wiedzy

Jak zaksięgować koszty transportu towarów handlowych i materiałów

/Kategoria: Księga przychodów i rozchodów, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Środki trwałe

Zakup usług transportowych, czy dostawy zakupionych produktów jest bardzo częstym kosztem występującym w firmach tych małych i tych dużych. Taki wydatek będzie kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem rzeczywistego wykonania takiej usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i odpowiedniego udokumentowania.

Zwróć uwagę, że zakupiona usługa transportowa może dotyczyć różnych sfer działania Twojej firmy. Zastanawiasz się zapewne nad tym, a jakie to ma znaczenie, co zostało przewiezione przez firmę przewozową, jak i tak jest to koszt podatkowy. Popatrz, że w zależności od tego co przewozisz, to księgowanie będzie inne. I nie zapomnij o tym, że podatkową księgę przychodów i rozchodów powinieneś prowadzić zgodnie z przepisami podatkowymi.

Usługi transportowe mogą dotyczyć m.in.:

    • Transportu towaru handlowego lub materiału
    • Transportu sprzedawanego towaru handlowego
    • Transportu środka trwałego
    • Transportu pozostałych kosztów np. zakup literatury, materiałów biurowych, czy materiałów do remontu (uwaga nie modernizacji)

W zależności od tego, czego dotyczą usługi transportowe ich księgowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów będzie inne oraz różny moment zaliczenia w koszty podatkowe.

Gdzie zaksięgować koszty transportu towarów handlowych i materiałów

W przypadku zakupu towaru handlowego lub materiału (do produkcji lub wykonania usługi materialnej), taki koszt podlega księgowaniu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a koszty transportu dotyczące właśnie tego rodzaju zakupu księgujesz w kolumnie 11 – koszty uboczne zakupu. Jednym słowem w kolumnie 11 ujmujesz koszty uboczne związane z zakupem.

Gdzie zaksięgować koszty transportu sprzedanego towaru

W tym przypadku transport dotyczy sprzedanego towaru, w związku z czym klasyfikujesz jako pozostały wydatek i księgujesz w kolumnie 13 – pozostałe wydatki.

Jak zaksięgować koszty transportu środka trwałego

Koszty transportu środka trwałego nie podlegają bezpośrednio wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty transportu związane z zakupem środka trwałego zwiększają wartość początkową tego środka i dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne zostaną ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Gdzie zaksięgować koszty transportu pozostałych zakupów

Koszty transportu nie związane z zakupem towaru lub materiału i środków trwałych, a dotyczące pozostałych wydatków związanych z działalnością gospodarczą np. przewóz materiałów do remontu, koszty dostawy prasy, wyposażenia itp. księgujesz w kolumnie 13 – pozostałe wydatki.

Autor
Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926

Podstawna prawna

1. § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.)
2. Art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna