Baza wiedzy

Jak zaksięgować odwrotne obciążenie w VAT

/Kategoria: Jak zaksięgować...

Odwrotne obciążenie w VAT – jak je zaksięgować? Przepisy dotyczące VAT przewidują tzw. odwrotne obciążenie.

Polega ono na tym, że VAT od sprzedaży danego rodzaju produktów rozlicza nabywca, a nie sprzedawca (zasadniczo to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozliczenia podatku). Dotyczy to np. takich produktów, jak odpady szklane czy druty ciągnione na zimno ze stali niestopowej.

Faktura dokumentująca sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem nie zawiera kwoty VAT, powinna natomiast zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Nie ma większych przeszkód, by towary objęte tą procedurą (zob. załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług) były wykazane na jednej fakturze wraz z innymi towarami czy usługami.

> Biuro rachunkowe Warszawa – pełna księgowość już od 190 zł

Jeżeli jednak przedmiot transakcji jest rozbudowany – częściowo opodatkowany w zwykły sposób, a częściowo jako odwrotne obciążenie – konieczne jest rozróżnienie pozycji podlegających poszczególnym procedurom. Najlepiej to zrobić przez wprowadzenie nowej (umownej) stawki podatku: OO (odwrotne obciążenie) – dzięki temu poprawne rozliczenie transakcji stanie się o wiele łatwiejsze.

Odwrotne obciążenie to sprzedaż OO i zakup

Sprzedawca powinien zaksięgować transakcję objętą odwrotnym obciążeniem jako sprzedaż towarów – w kolumnie 7 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) – i wykazać w rejestrze sprzedaży VAT jako sprzedaż OO (należy podać kwoty netto bez podatku). Skoro bowiem jest to sprzedaż opodatkowana, to uprawnia do odliczenia VAT (dlatego też powinna być wykazana w rejestrze sprzedaży).

U nabywcy zapłacony VAT będzie stanowić zarazem kwotę podatku należnego i naliczonego. Tym samym zakup powinien być wykazany zarówno w rejestrze zakupu (podobnie jak każdy inny zakup), jak i w rejestrze sprzedaży (jako zakup OO – netto i VAT). W PKPiR zakup należy zaksięgować zgodnie z przeznaczeniem nabytych towarów:

  • zakup towarów handlowych wykazuje się w kolumnie 10 PKPiR,
  • zakup towarów na własne potrzeby wykazuje się jako pozostałe wydatki – w kolumnie 13 PKPiR.

Paweł Ziółkowski

Podstawna prawna
  • Art. 17 i art. 109 oraz załącznik nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna