Baza wiedzy

Odliczanie VAT od kosztów eksploatacji samochodów

/Kategoria: Jak prowadzić zyskowną firmę, Nasza wiedza dla Ciebie, Optymalizacja podatkowa, Podatek od towarów i usług - VAT

Od kwietnia 2014 r. w sposób istotny zmieniają się zasady rozliczania wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) poniżej 3,5t. Co do zasady będzie można odliczać jedynie 50% VAT.

1. Stan do 31 marca 2014 r.

Od zawsze było tak, że VAT od wydatków eksploatacyjnych był odliczany w całości i to bez względu na to, jakiego pojazdu dotyczyły. Nawet jeśli odliczenie od zakupu auta było limitowane (przed 1 stycznia 2014 r. odliczenie limitowane wynosiło 60% nie więcej niż 6000 zł), to i tak od kosztów eksploatacyjnych podatnik mógł odliczyć cały VAT.

Ważne
Do 31 marca 2014 r. wydatki eksploatacyjne uprawniają do pełnego odliczenia VAT, bez względu na rodzaj pojazdu.
Przykład

Podatnik użytkuje w ramach działalności gospodarczej samochód osobowy, który jest jego środkiem trwałym. Do końca marca 2014 r. może odliczać cały VAT od poniesionych wydatków.

2. Stan od 1 kwietnia 2014 r.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca wprowadza limitowane odliczenie od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów poniżej 3,5 DMC (dopuszczalnej masy całkowitej). Począwszy od tej daty będziesz mógł odliczyć jedynie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, chyba że udowodnisz, że używasz samochodu wyłącznie do celów firmowych, co w praktyce jest niemożliwe (używanie, a nie udowodnienie).

Ważne
Przez wydatki eksploatacyjne rozumie się usługi naprawy lub konserwacji pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Pełne odliczenie przysługuje w dwóch przypadkach:

  1. Pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. koparki, spychacze itp.).
  2. Udowodnienia, że pojazd jest używany wyłącznie do celów służbowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z drugiej możliwości będziesz musiał sam na siebie donieść (wymagane będzie zgłoszenie pojazdu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia pierwszego wydatku) i prowadzić kilometrówkę.

Jeżeli zdecydujesz się na pełne odliczenie musisz nastawić się na ścisłe ewidencjonowanie przebiegu i kontrole tego, czy robisz to zgodnie z rzeczywistością. Jakiekolwiek użycie do celów prywatnych spowoduje, że złożone przez Ciebie oświadczenie może być uznane za fałszywe, co będzie skutkowało odpowiedzialnością karną skarbową.

Ważne
Ustawodawca przewidział w tym przypadku karę grzywny do 720 stawek dziennych, co przy maksymalnej stawki dziennej w wysokości 22.400 zł (stan na 2014 r.) daje maksymalne zagrożenie karą w kwocie 16.128.000 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia osiem złotych). Wysokość kary jest tak duża, że skutecznie zniechęca do pełnego odliczenia VAT.

Paweł Ziółkowski

Podstawna prawna

art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna