Baza wiedzy

Odliczanie VAT od paliwa

/Kategoria: Jak prowadzić zyskowną firmę, Nasza wiedza dla Ciebie, Nieustające zmiany przepisów, Podatek od towarów i usług - VAT, Z podatkami za pan brat

Rok 2014 przyniósł przejściową możliwość odliczania VAT od paliwa wlewanego do pojazdów z kratką. Kolejne zmiany szykują się od początku kwietnia, a następne w 2015 r.

1. Stan do końca 2013 r.

Ustawodawca podzielił samochody na osobowe i pozostałe, przy czym użytkowanie aut osobowych nie pozwalało na odliczenie VAT od paliwa.

W przypadku aut pozostałych kluczowa jest dopuszczalna masa całkowita (DMC) – od 3,5t DMC nie było ograniczeń w zakresie odliczania VAT. (i wciąż nie ma). Jeżeli miałeś auto poniżej 3,5t DMC, co do zasady nie miałeś prawa do odliczania VAT od paliwa, chyba że był to np. van czy pickup.

Ważne
Do dnia 31 grudnia 2013 r.:

 • Samochody osobowe – brak prawa do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe ≥ 3,5t DMC – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe < 3,5t DMC – brak prawa do odliczenia VAT od paliwa ale w przypadku niektórych pojazdów – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa

2. Stan w okresie styczeń-marzec 2014 r.

Stare przepisy wygasły z końcem 2013 r., a nowe przyniosły duże zmiany dotyczące samochodów innych niż osobowe poniżej 3,5t DMC. W przypadku samochodów osobowych wciąż nie można odliczać VAT od paliwa, w przypadku pojazdów, które mają co najmniej 3,5t DMC, wciąż można odliczać cały VAT.

Nowe zasady są bardzo korzystne. Wystarczy bowiem homologacja ciężarowa (zazwyczaj będzie się ona wiązała z koniecznością założenia kratki), aby w pierwszym kwartale 2014 r. móc odliczać VAT od paliwa. Brak prawa do odliczenia jest wyjątkiem od zasady i dotyczy np. samochodu z 4 siedzeniami i ładownością poniżej 500 kg.

Ważne
W okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 marca 2014 r.:

 • Samochody osobowe – brak prawa do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe ≥ 3,5t DMC – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe < 3,5t DMC – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa, ale w niektórych przypadkach może być brak prawa do odliczenia

3. Stan od 1 kwietnia 2014 r.

Możliwość odliczania VAT od paliwa nie podoba się ustawodawcy. Przedsiębiorcy używają swoich służbowych aut do celów firmowych (i tu powinno być odliczenie), ale także do celów prywatnych – wystarczy zobaczyć chociażby ile aut z kratką wyposażonych jest także w foteliki dziecięce.

Stąd też ustawodawca postanowił wprowadzić ograniczenia – zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. (stosowna ustawa czeka w tej chwili na podpis Prezydenta). W przypadku samochodów innych niż osobowe poniżej 3,5t DMC odliczeniu będzie podlegało jedynie 50% VAT od paliwa (z wyjątkiem pojazdów o małej ładowności – w przypadku 3 i większej ilości siedzeń oznacza to ładowność poniżej 500 kg). W przypadku samochodów osobowych wciąż nie będzie prawa do odliczania VAT od paliwa.

Aby móc odliczyć pełny VAT od paliwa, musiałbyś po pierwsze na siebie donieść do urzędu skarbowego (zawiadomić, że będziesz używał auta wyłącznie do celów firmowych) oraz prowadzić kilometrówkę. Jeżeli się skusisz pełnym odliczeniem i złożyć stosowne zawiadomienie, narażasz się na kontrolę, a kary za podanie nieprawdy mogą być liczone w milionach złotych.

Pełne odliczenie będzie możliwe także w przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. koparki czy betoniarki).

Ważne
W okresie 1 kwietnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.:

 • Samochody osobowe – brak prawa do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe ≥ 3,5t DMC – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe < 3,5t DMC – prawo do odliczenia 50% VAT od paliwa, ale w niektórych przypadkach będzie pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa

4. Stan prawny od 1 lipca 2015 r.

Od dnia 1 lipca 2015 r. planowane jest rozszerzenie prawa do częściowego odliczenia VAT. Począwszy od tej daty, obowiązywać mają tylko dwie zasady. Dla samochodów o DMC 3,5t i wyższej, wciąż obowiązywać będzie pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa. Cały VAT od paliwa będziesz mógł odliczać, jeżeli zgłosisz fakt używania pojazdu wyłącznie do celów służbowych i będziesz prowadził kilometrówkę oraz w przypadku, gdy konstrukcja wyklucza użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W przypadku pozostałych pojazdów będziesz mógł odliczyć 50% VAT od paliwa – dotyczyć to będzie także samochodów osobowych.

Ważne
W okresie od 1 lipca 2015 r.:

 • Samochody osobowe – prawo do odliczenia 50% VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe ≥ 3,5t DMC – pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa
 • Samochody inne niż osobowe < 3,5t DMC – prawo do odliczenia 50% VAT od paliwa, ale w niektórych przypadkach będzie pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa

Z powyższej zmiany ucieszą się także użytkownicy motorów, które traktowane są analogicznie, jak samochody osobowe.

Paweł Ziółkowski

Podstawna prawna
 • art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
 • art. 3 i 4 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.) ,
 • art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (przed publikacją w Dz. U.)
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna