Baza wiedzy

Sprzedaż na Allegro a urząd skarbowy – cz.1

/Kategoria: Kontrola podatkowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych

W ostatnich czasach systematycznie bardzo prężnie rozwija się handel sklepów internetowych i osób fizycznych handlujących na portalach internetowych np. allegro. Powstaje, więc zasadnicze pytanie: Allegro a urząd skarbowy i jakie płacić podatki, a może, nie musisz płacić żadnych podatków?

> Obronimy Cię przed US – jedyna taka księgowość w Polsce – ZOBACZ

Sprzedając na Allegro musisz sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie:
Czy Twoja sprzedaż jest:

Od tego, bowiem zależy sposób rozliczania ze skarbówką.

> Darmowa księgowość online – SPRAWDŹ

Od jakiego momentu rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że to czy prowadzisz działalność gospodarczą sprzedając za pośrednictwem Internetu towary lub usługi nie jest uzależnione od tego, czy zgłosiłeś działalność gospodarczą do CEIDG, czy też nie. Dla fiskusa liczą się fakty prowadzenia działalności a nie jej zgłoszenie.

Przypuśćmy, że poprzez aukcje sprzedajesz różnego rodzaju towary, które wcześniej zakupiłeś z myślą o dalszej odsprzedaży. Twoja działalność internetowa ma charakter zorganizowany (masz stronę internetową, umieszczasz reklamy, organizujesz aukcje internetowe, podajesz telefon do kontaktów…) i ciągły, (czyli organizujesz aukcje internetowe od pewnego czasu).
To z całą pewnością taka działalność będzie uznana przez urząd skarbowy za działalność gospodarczą.

Jeżeli natomiast aukcje prowadzisz sporadycznie np. raz na pół roku. Bo na przykład kupiłeś buty, które są niewygodne i chcesz je sprzedać, to nie musisz się obawiać o to, że urząd uzna Twoją działalność handlową za działalność gospodarczą.
Ale jeżeli kupisz 10 par takich samych butów i umieścisz je na aukcji w celu sprzedaży, to sądzę, że urząd uzna to za działalność gospodarczą.

Zwróć uwagę na to, że ocena tego czy Twoja działalność jest działalnością gospodarcza w świetle przepisów podatkowych jest subiektywną oceną kontrolujących urzędników.

Definicja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów (np. umowy zlecenia, czy umowy o dzieło).

I prowadząc działalność gospodarczą musisz pamiętać o wielu obowiązkach z tym związanych.

Kto nie prowadząc działalności gospodarczej nie zapłaci podatku ze sprzedaży na aukcjach na Allegro?

Jeżeli Twoja działalność prowadzona na Allegro nie jest działalnością gospodarczą, to w przypadku sprzedaży rzeczy używanych, które kupiłeś ponad 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dokonałeś zakupu) temu nie zapłacisz żadnego podatku dochodowego.

Przykład:
Kupiłeś wózek dla swojego dziecka w dniu 2 lutego 2013 r. (najlepiej zachowaj dokument zakupu lub zapłaty w celach dowodowych). Od 1 września możesz sprzedać ten wózek poprzez aukcję internetową i nie zapłacisz podatku dochodowego, bowiem tego rodzaju sprzedaż jest zwolniona z podatkowania.

Dotyczy to sprzedaży wszystkich używanych rzeczy ruchomych np. samochodów, butów, książek….

Kto nie prowadząc działalności gospodarczej zapłaci podatek ze sprzedaży na Allegro?

Od sprzedaży używanych rzeczy ruchomych zakupionych przed upływem pół roku zapłacisz podatek dochodowy.

Podatek zapłacisz od różnicy, pomiędzy przychodem, (czyli za ile sprzedałeś) a kosztem uzyskania, (czyli za ile kupiłeś). Różnica będzie Twoim dochodem do opodatkowania. Tego rodzaju przychody, koszty uzyskania oraz dochód ujmujesz w zeznaniu rocznym, jako inne źródła przychodów.

Przykład:
Kupiłeś wózek dla swojego dziecka w dniu 2 lutego 2013 r. za 500 zł (najlepiej zachowaj dokument zakupu lub zapłaty w celach dowodowych). Wózek sprzedałeś poprzez aukcję internetową w dniu 15 lipca za 600 zł.
Informację tą wpisujesz do zeznania rocznego wykazując:
Przychód: 600 zł, koszty uzyskania: 500 zł dochód do opodatkowania: 100 zł.

W następnym wpisie dowiesz się:

  • Czy urząd skarbowy sprawdza Allegro?
  • O kontrolach urzędu skarbowego.
  • Kogo kontroluje urząd skarbowy?
  • Jak urząd skarbowy sprawdza Allegro?
  • O donosach karach i wezwaniach z urzędu skarbowego.

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 711).

Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna