Baza wiedzy

Stawka za 1 kilometr w ewidencji przebiegu pojazdu – 2013 r.

/Kategoria: Księga przychodów i rozchodów, Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pytanie:
W mojej firmie wykorzystuję do celów służbowych własny samochód nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jaką stawkę za 1 km przebiegu pojazdu powinienem zastosować?

Moja odpowiedź:
Stawka za 1 km przebiegu pojazdu, jaką powinieneś zastosować prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu jest określona przepisami i jest uzależniona od pojemności skokowej sinika. Stawki obecnie obowiązujące nie zmieniły się od 14 listopda 2007 roku.

Stawka za 1 km przebiegu wynosi:

  • dla samochodu osobowego
    • pojemności skokowej do 900 cm3 _____ 0,5214 zł
    • pojemności skokowej powyżej 900 cm3 _____ 0,8358 zł
  • motocykla _____ 0,2302 zł
  • motoroweru _____ 0,1382 zł

W ewidencji przebiegu pojazdu przemnażasz ilość przejechanych kilometrów samochodem prywatnym przez odpowiednią stawkę za 1 kilometr podaną powyżej. W ten sposób wyliczasz limit, do którego możesz uznać w koszty uzyskania wydatki poniesione na samochód prywatny w związku z podróżami służbowymi.

Zapamiętaj, że
wydatki przekraczające limit nie są kosztem uzyskania przychodu!

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uznawania samochodu do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., poz. 271 ze zm.)
2. Art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 26.lipca.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926

Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna