Baza wiedzy

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2013 roku – ważne zmiany podatkowe

/Kategoria: Kasy fiskalne, Nieustające zmiany przepisów, Podatek od towarów i usług - VAT

Od początku tego roku, czyli od 1 stycznia 2013 r. ulegają  zmianie przepisy dotyczące kas fiskalnych Ważnym jest żebyś nie przeoczył tego mementu w swojej firmie. Zostały zmniejszone limity zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Nowe limity są znacznie niższe niż dotychczasowe. Obowiązują nowe limity zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Zmienione zostały również zasady wyliczania limitu dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2013.

Co to jest kasa fiskalna?

Kasa fiskalna jest urządzeniem rejestrującym sprzedaż w pamięci. Taka kasa musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego, który nadaje jej numer ewidencyjny. Urząd skarbowy musi być powiadomiony o każdej instalacji nowej kasy fiskalnej. Ale nie każdą sprzedaż trzeba rejestrować na kasie fiskalnej.

Jaka sprzedaż podlega rejestracji na kasie fiskalnej?

Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz  rolników ryczałtowych musi zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Nie ma obowiązku rejestrowania w kasie sprzedaży na rzecz firm, a w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza na własne nazwisko. Ale jeżeli taki przedsiębiorca zrobi zakupy na własne potrzeby, to taką sprzedaż musisz nabić na kasę fiskalną.

Przykład

Prowadzisz sklep spożywczy. Przychodzi klient i kupuje dwie butelki wody mineralnej i na jedną butelkę prosi, o wystawienie faktury i mówi z uśmiechem, że drugą wypieka na miejscu, więc przeznacza ją na własne potrzeby. Sprzedałeś dwie butelki: jedną na rzecz osoby prywatnej a drugą na potrzeby  firmy. Do obrotów na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wpisujesz więc kwotę ze sprzedaży jednego opakowania kawy. To oznacza, że na kasę fiskalną nabijesz tylko jedną butelkę.

Tylko w tym przypadku, jeżeli Twoja działalność nie znajduje się w katalogu wyłączeń, czyli nie prowadzisz takiej działalności, dla której już od pierwszej sprzedaży jesteś zobowiązany posiadać kasę fiskalną.

Dla firm kontynuujących działalność w roku 2013

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2012  prowadziłeś działalność gospodarczą i nie przekroczyłeś limitu obrotu na rzecz os ob. Prywatnych w wysokości 20 000 zł to wcale oznacza, że masz spokój do końca roku. Może się bowiem zdarzyć, że w ciągu roku przekroczysz limit, który wynosi 20 000 zł i będziesz zobowiązany do zakupienia kasy fiskalnej i ewidencjonować obrót na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych za jej pomocą. To jest Twój obowiązek. Pamiętaj o tym!

Otóż przez cały rok musisz kontrolować poziom sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych przekroczy limit w wysokości 20 000 zł co oznacza, że będziesz musiał rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej w terminie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca w którym przekroczyłeś ten limit.

Przykład

W dniu 25 stycznia 2013 r. Twoje obroty na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych przekroczyły limit obrotów w wysokości 20 000 zł. Ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej musisz rozpocząć od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Dla tych, którzy w roku 2013 rozpoczną dzielność gospodarczą w roku 2013.

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku 2013 limit  w wysokości 20 000 zł należy przeliczyć proporcjonalnie.

Oznacza to, że z każdym dniem limit ten maleje i jest uzależniony od tego w którym dniu rozpoczniesz sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Ważne
Wyliczenie limitu:
20 000 zł podziel na ilość dni w roku razy ilość dni pozostałych do końca roku od dnia rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej masz w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu limitu obrotów licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.
Aby nie przeoczyć momentu przekroczenia limitu prowadź na bieżąco ewidencję obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych narastająco od początku działalności, żeby dokładnie wiedzieć w którym momencie  wystąpi ten obowiązek (taka ewidencja jest obowiązkowa). 

Przykład
Jak wyliczyć limit  dla przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w ciągu roku 2013:

Załóżmy, że rozpoczniesz działalność gospodarcza w dniu np. 15 października 2013 r. W tym samym dniu dokonałeś pierwszej sprzedaży osobie fizycznej. Do końca roku pozostało 76 dni. Limit w tym przypadku będzie wynosił:

20 000 zł/ 365 dni x 76 dni = 4 164,38 zł 

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT do wyliczenia limitu bierzesz kwotę netto sprzedaży, czyli nie uwzględniając kwoty podatku VAT.

Zwróć uwagę, że obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie jest uzależniony od tego, czy jesteś płatnikiem VAT, np. lekarze są zwolnieni z płacenia podatku VAT, a muszą posiadać kasę fiskalną po przekroczeniu wskazanych wcześniej limitów.

Pamiętaj pisemnym  zawiadomieniu urzędu skarbowego rozpoczęciu ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Po otrzymaniu od urzędu skarbowego numeru ewidencyjnego umieść go trwale na obudowie kasy fiskalnej.

W następnym wpisie dowiesz się:
Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i od pierwszej złotówki obrotu musi mieć kasę fiskalną?

Podstawna prawna

1. Art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1382)

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926

 

Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna