Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC
20 lipca 2021

Co zrobić, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą?

Artykuły / blog

Bądź na bieżąco

Zdarza się, że przedsiębiorca przeprowadził transakcję z kontrahentem, wystawił mu fakturę i mimo że minęła już data płatności, należność nie została uregulowana. Przed skierowaniem do sądu pozwu przeciwko klientowi, który nie uiścił należności w terminie, właściciel firmy może wykorzystać inne sposoby na odzyskanie od niego pieniędzy.

 

“Ulga za złe długi”

 

Jeśli kontrahent nie płaci za faktury, można zastosować „Ulgę za złe długi”. Ulga za złe długi umożliwia odzyskanie podatku VAT oraz obniżenie podstawy opodatkowania już po 90 dniach przeterminowanych należności.

 

Faktoring

 

Faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw
i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług.

 

Gdy zawiodą wszystkie kroki ostrożności, można zastosować windykację miękką

 

Na przykład:

 • Telefon do kontrahenta – nie zawsze opóźnienie w płatności wynika ze złej woli.

 • Jeśli to nie pomoże, można wysłać przypomnienie, tzw. monit. Na rynku dostępne są do tego bardzo sprawnie działające narzędzia, m.in. to dostępne
  w mOrganizerze finansów.

 

Następnym krokiem jest wezwanie do zapłaty. Aby nabrało ono mocy prawnej, powinno być wysłane dwa razy, wraz z potwierdzeniem odbioru. Nieodebrane pismo,
ale dwukrotnie wysłane, będzie uznane za dostarczone.

 

Co zrobić w sytuacji, aby zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami?

 

Zabezpieczaniem będzie zaliczka.
Należy wystawić fakturę zaliczkową, która może być wystawiona nie szybciej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. Jest to rodzaj zabezpieczenia sprzedającego. Pieniądze wpływają na konto jeszcze przed dokonaniem sprzedaży. Przedsiębiorca nie wykorzystuje własnych środków na realizację zamówienia.

 

Po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru do klienta należy wystawić fakturę końcową, która rozliczy całą kwotę, a klient zapłaci różnicę.
Podatek dochodowy należy rozliczyć w momencie wystawienia faktury końcowej od całej kwoty.
Podatek VAT rozlicza się na podstawie faktury zaliczkowej, a następnie różnicę z faktury końcowej.

 

Proforma

 

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Wystawienie takiego dokumentu nie powoduje konsekwencji podatkowych. Wzywa kontrahenta do zapłaty.
W momencie dokonania płatności przez kontrahenta, należy wystawić fakturę.

 

Umowa

 

Przed nieterminowymi płatnościami ze strony kontrahentów można także zabezpieczyć się umowami. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnika, który skonstruuje umowę rzetelnie i poprawnie. W umowie można dokonać zapisu dotyczącego odsetek od nieterminowych płatności oraz kar umownych, np. za nieterminowe wykonanie prac, nieusunięcie wad, niedostarczenie towaru czy wymaganych dokumentów (art. 483 Kodeksu cywilnego).

 

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

 

 • Należy sprawdzić, czy firmy, z którymi chcemy nawiązać współpracę, są wiarygodne i nie mają problemów z uregulowaniem należności 

 • Można poprosić swojego klienta o przedstawienie zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu w podatkach i składkach

 • Należy sprawdzić czy klient zarejestrowany jest do VAT. Przydatne do tego będzie narzędzie udostępnione przez Ministerstwo Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 • Biała lista również pomoże sprawdzić nam wiarygodność kontrahenta: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 • Można sprawdzić czy kontrahent ma aktualny wpis w CEiDG lub KRS

 • Można również sprawdzić kontrahenta w Biurze Informacji Gospodarczej.

Im więcej czynności zostanie wykonanych, tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia współpracy z nierzetelnymi kontrahentami.

 

Co jeszcze można zrobić, aby zapewnić sobie lepszą płynność finansową?

 

Można wybrać:

 • Kwartalne rozliczenie
  Odroczone płatności z tytułu przychodów–zobowiązania podatkowe płacone są co trzy miesiące, a nie co miesiąc.

 • Metodę kasową
  VAT odprowadzasz w dacie uzyskania płatności od kontrahenta.

 • Miesięczne rozliczenie
  Systematycznie opłacanie podatków, korzystne dla przedsiębiorców, którzy mają stałe przychody i koszty.

UWAGA!

Kwartalne rozliczenie, w przypadku podatku VAT, możliwe jest dopiero po 12 miesiącach od dnia rejestracji do VAT. (dotyczy przedsiębiorców, którzy założyli firmę po
30 września 2016, dla pozostałych bez ograniczeń). Natomiast w przydatku podatku dochodowego można wybrać taką formę płatności od pierwszego dnia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Autor: Aneta Górska – księgowa, menadżer, trener biznesu

 

więcej informacji