Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC
Tarcza 6.0
16 kwietnia 2021

Czym jest PKD i jak go stosować?

Artykuły / blog

Bądź na bieżąco

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umownie przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej, czyli wykaz kodów, według których dokonany został podział rodzajów działalności.

 

PKD powstało dla:

  • urzędów np. do celów podatkowych,

  • celów statystycznych GUS,

  • potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego.

 

Ile kodów PKD może wybrać przedsiębiorca?

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna nie mają ograniczeń co do ilości kodów. Ograniczeniem są tylko koncesje lub uprawnienia do niektórych czynności.

 

Natomiast firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - od 1 grudnia 2014 mogą wpisać tylko 10 kodów.

 

Czy po rozpoczęciu działalności gospodarczej można zmienić lub dodać kody PKD?

 

Tak, we wniosku CEiDG można dowolnie zmieniać i dodawać numery PKD.

Jednak niektóre firmy, które otrzymały dotacje (np. z Urzędu Pracy dla bezrobotnych) na ściśle określony rodzaj działalności, muszę upewnić się czy w umowie nie zostały zawarte zapisy, że takie zmiany są niedozwolone.

 

Jak można dokonać zmiany?

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna dokonują zmiany poprzez wniosek CEiDG - taka zmiana jest bezpłatna.

Firmy zarejestrowane w Sądzie dokonują zmian na formularzu KRS-ZM, każda zmiana dokonywana w KRS wiąże się z opłatą.

 

Gdzie można sprawdzić jakie PKD ma firma?

 

Kody PKD można sprawdzić poprzez wyszukiwarki

Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną można sprawdzić poprzez Centralną Ewidencję

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Firmy zarejestrowane w Sądzie - wyszukując KRS

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

Po wpisaniu danych firmy np. numeru NIP można wejść na wpis i sprawdzić numer PKD.

 

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to umownie przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej, czyli wykaz kodów, według których dokonany został podział rodzajów działalności.

 

Jak ustalić odpowiedni kod PKD dla swojej działalności?

 

Pomocny może być Internet :

Wyszukiwarka: http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html

Każdy kod ma opisany zakres czynności jakich dotyczy oraz czego nie obejmuje.

 

Można również skorzystać z programu automatycznie wyszukującego kody PKD po wpisaniu kluczowych słów wyszuka odpowiednie kody - program ten jest dostępny na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

lub poprosić o pomoc w ustaleniu numeru PKD występując z prośbą do GUS poprzez stronę:

http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz

 

Co może zrobić przedsiębiorca, jeśli nie wie, jak ustalić kod PKD dla swojej działalności?

       

Może się okazać, że w jednej działalności trzeba będzie wybrać kilka kodów.

Przede wszystkim na początek należy ustalić czym głownie będzie zajmować się firma (ten numer PKD będzie dominujący), następnie należy określić jakie jeszcze czynności wykonywane będą w działalności i zapoznać się z opisami do wybranych numerów PKD - jeśli opis pokryje się z tym co będzie robić przedsiębiorca oznacza to, że został dobrany właściwy kod.

 

Co zrobić w przypadku, gdy nasza działalność nie jest sklasyfikowana w PKD?

 

W takiej sytuacji należy zastosować kod: usługi bądź sprzedaż gdzie indziej niesklasyfikowana lub wybrać najbardziej zbliżony kod (zalecam kilka).

 

Czym skutkuje złe dobranie kodu PKD?

 

Nie ma nigdzie określonych kar podatkowych wobec przedsiębiorców za złe dobranie numeru PKD lub jego pominięcie.

Niektóre organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeśli nie ma wpisanego numeru PKD, to nie można za te czynności uwzględnić kosztów.

Uważam, że takie stanowisko jest błędne, bo w ustawie o podatku dochodowym ani w rozporządzeniu Ministra Finansów nie ma na ten temat informacji.

 

Jednak zalecam,  zachować staranność i aktualizować kody PKD, aby nie narazić się na kontrole z Urzędu Skarbowego.

Należy uważać na koncesje i licencje, niektóre czynność nie mogą być wykonywane, jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiednich uprawnień.

 

*Zgodnie art. 60.1 § 2 Kodeksu Wykroczeń przedsiębiorca, który nie dokona właściwego zgłoszenia grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. Możliwe jest też wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru CEIDG w przypadku Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

 

Jednak na korzyść przedsiębiorców przemawiają liczne wyroki sądów.  Między innymi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie KIO/UZP 815/08, który w uzasadnieniu mówi„ Kody PKD określające przedmiot działalności, nigdy nie mają decydującego charakteru”.

 

Czy PKD wpływa na sposób opodatkowania VAT?

 

Sam numer PKD nie określa stawki VAT, aby określić stawkę VAT stosuje się PKWiU - dla usług oraz CN dla towarów

Aby określić PKWiU i CN można:

skorzystać z wyszukiwarki:

PKWiU: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/

CN: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html

 

lub złożyć wniosek:

http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/

 

 

więcej informacji