Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC
Jaką formę opodatkowania działalności wybrać? Poznaj 4 dostępne formy opodatkowania w Polsce i wybierz właściwą dla siebie.
06 maja 2021

Formy opodatkowania działalności - jaką formę opodatkowania
działalności wybrać?

Artykuły / blog

Bądź na bieżąco

Zakładając własną działalność gospodarczą niezbędne jest wypełnienie druku CEIDG-1 (wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Należy w nim wskazać wybraną formę opodatkowania, która powinna uwzględniać czynnik prawny oraz ekonomiczny. Przede wszystkim, przed złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania warto więc poznać wszystkie dostępne opcje opodatkowania i wybrać najlepszą z możliwych.
 

Spis treści:
 

 1. Wstęp

 2. 4 możliwe formy opodatkowania

 3. Skala podatkowa - opodatkowanie na zasadach ogólnych

 4. Podatek liniowy - jedna stawka 19%

 5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 6. Karta podatkowa

 7. Zmiana formy opodatkowania

   

Wstęp - 4 możliwe formy opodatkowania

 

Za wybór formy opodatkowania odpowiedzialny jest sam przedsiębiorca. Powinien on kierować się nie tylko względem opłacalności finansowej, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Polskie regulacje prawne wyróżniają 4 podstawowe formy opodatkowania:

 

 • skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych

 • podatek liniowy,

 • karta podatkowa,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Wybór formy opodatkowania powinien zależeć od indywidualnych czynników. Przede wszystkim warto poznać stawkę podatku dochodowego, którą trzeba będzie regulować w każdym z przypadków:

 

Forma opodatkowania

Stawka podatku dochodowego

Skala podatkowa

17% do kwoty 85 528 zł i 32% od dochodu powyżej tej kwoty

Podatek liniowy

19% niezależnie od dochodu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W zależności od rodzaju działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17%.

Karta podatkowa

W zależności od indywidualnych ustaleń

 

 

 

Skala podatkowa - opodatkowanie na zasadach ogólnych

 

Skala podatkowa, czyli podatek na zasadach ogólnych, to z pewnością najpopularniejsza forma opodatkowania. Zasada funkcjonowania tej formy opodatkowania jest znana większości osób i wyjątkowo prosta do zrozumienia. Korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne, jak również emeryci i renciści. Fiskus przewidział dwa progi podatkowe, ukazane poniżej:

 

17% do kwoty 85 528 zł i 32% od dochodu powyżej tej kwoty

 

Weź pod uwagę dochód

 

Warto wziąć pod uwagę, że w tej formie opodatkowania działalności liczy się dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W te możemy zaś wliczać wszystkie wydatki związane bezpośredni z prowadzoną działalnością. O tym jakie to są przeczytasz w naszym kolejnym artykule <LINK>.

 

Oprócz tego osobom opodatkowanym na podstawie zasad ogólnych przysługują różnego rodzaju ulgi i odliczenia od podatku, które dodatkowo obniżają wartość zobowiązań finansowych podatnika względem fiskusa.

 

Zaliczki i PIT przy skali podatkowej
 

Podatnicy, którzy wybierają podatek na zasadach ogólnych powinni regulować zaliczki na podatek dochodowy w trybie miesięcznym lub trzymiesięcznym, do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnięty został dochód. Z tej drugiej możliwości (trybu trzymiesięcznego) mogą skorzystać jedynie podatnicy, których obrót w ciągu roku nie przekracza sumy 2 mln euro. Do 30 kwietnia należy także złożyć deklarację podatkową PIT-36. Zaliczki oraz należny podatek od 1 stycznia 2020 roku należy rozliczać na specjalny, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 

Podatek liniowy - jedna stawka 19%
 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych nie sprawdza się już w momencie, gdy zaczynamy osiągać wyższe dochody, a jednocześnie nie możemy skorzystać z ulg pozwalających na uzyskanie oszczędności. Podatek liniowy oferuje 19% stawkę, niezależnie od osiągniętego dochodu. Podobnie jak w przypadku skali podatkowej jesteśmy zobligowani do odprowadzania zaliczki co miesiąc lub co kwartał, do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnięto dochód. Inaczej wygląda jednak rozliczenie roczne - w tym przypadku powinniśmy wybrać druk PIT-36L. Nie można na nim rozliczać innych źródeł dochodu, nie rozliczymy się wspólnie ze współmałżonkiem i nie skorzystamy z kwoty wolnej od podatku.

 

Komu i kiedy opłaca się podatek liniowy?
 

To bez dwóch zdań forma opodatkowania dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody. Okazuje się jednak, że samo przekroczenie 2 progu podatkowego nie oznacza od razu opłacalności zmiany formy opodatkowania. Wybierając podatek na zasadach ogólnych można zastosować kwotę zmniejszającą podatek, rozliczenie
z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub skorzystać z ulg podatkowych. Z finansowego punktu widzenia należy więc obliczyć, które odliczenia nam przysługują, rozważyć dostępne możliwości i dopiero wtedy zdecydować się na zmianę formy opodatkowania na liniową.

 

WAŻNE!

 

Podatek na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy wiążą się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Dzięki temu obowiązkowi zyskujemy jednak prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co przekłada się na obniżenie wysokości podatku, który musimy przekazać fiskusowi.

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ryczałt charakteryzuje się dosyć dużą liczbą dostępnych stawek podatku. Wybierając tę formę będziemy zobowiązani, w zależności od charakteru prowadzonej działalności, odprowadzać podatek w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 17% lub 20%.

 

Należy jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu. Przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Nie zrobią tego osoby, które:

 

 • w poprzednim roku podatkowym osiągnęły z tej działalności przychód wyższy od 2 mln euro,

 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności spółki, a suma przychodu wspólników przekroczyła 2 mln euro.

Co więcej, artykuł 8 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje również na profile działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem:

 • prowadzenie aptek,

 • prowadzenie lombardów,

 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

 • wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Od rodzaju działalności zależy również stawka opodatkowania. Może więc okazać się, że w niektórych branżach będzie to opłacalne, jednak w innych zupełnie nie.

Karta podatkowa

 

Wyjątkową w tym zestawieniu form opodatkowania jest karta podatkowa. Wysokość należnego podatku nie jest zależna od osiąganych przychodów, ale od indywidualnych ustaleń, m.in. rodzaj wykonywanej działalności, branżę, rozmiar, liczbę pracowników, a nawet dane dotyczące miejscowości, w której prowadzony jest biznes. Artykuł 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ta forma opodatkowania działalności gospodarczej jest przewidziana jedynie dla:

 

 • przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,

 • przedsiębiorcy wykonujący działalność usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem np. handlu środkami transportu,

 • przedstawiciele branży gastronomicznej, jeżeli nie prowadzą sprzedaży napojów o zawartości alkoholu wyższej od 1,5%,

 • oferujący usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu,

 • przedsiębiorcy branży rozrywkowej,

 • przedstawiciele wolnych zawodów, świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz weterynarii,

 • nauczyciele oferujący lekcje na godziny.

 

Zmiana formy opodatkowania
 

Składając wniosek CEIDG-1 możemy wybrać najlepszą dla nas formę opodatkowania. Jeśli jednak w trakcie prowadzenia działalności zechcemy ją zmienić, musimy zastosować się do specjalnych wytycznych.

 

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym po raz pierwszy został osiągnięty przychód w danym roku podatkowym. Trochę inaczej wygląda to w przypadku dotychczasowego rozliczania na podstawie karty podatkowej - należy wtedy dopełnić tego obowiązku do 20 stycznia. Zmiana formy opodatkowania może zostać przeprowadzona poprzez aktualizację danych widniejących w CEIDG, dokładnie tak samo jak zakłada się działalność gospodarczą.

 

 

Przykład Pan XX świadczący usługi budowlane.

 

Przychód 100 000 Koszty 30 000 Składki zus społeczne: 245,20 Składki zdrowotne do odliczenia: 328,78

 

 

Forma opodatkowania

Skala podatkowa

Podatek Liniowy

Ryczałt

Przychód

100 000

100 000

100 000

Koszty

30 000

30 000

30 000

ZUS społeczna

245,20

245,20

245,20

ZUS zdrowotne do odliczenia

328,78

328,78

328,78

Podatek do zapłaty

11 004 zł

12 925 zł

5 158 zł

 

 

 

 

więcej informacji