Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spółka CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424600, kapitał zakładowy 14.784.247,- zł, w całości opłacony, NIP: 5222885734, REGON: 141400865 e-mail: info@cashdirector.com, tel. 22 100 50 60 (“CashDirector”), jako administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, będzie przetwarzała Pana/Pani dane osobowe w związku z wykonywaniem na Pana/Pani rzecz usług przez CashDirector w ramach odpowiedniego Pakietu (GIGpass), a obejmujące w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Przetwarzanie będzie miało miejsce, wyłącznie w związku i w celu prawidłowej realizacji usług oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez CashDirector zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody w celach wskazanych w zgodzie.

 

CashDirector, jako administrator danych osobowych, informuje o tym, że:

 

1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wykonywania na Pana/Pani rzecz usług.

2) W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych.

3) W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane za Pana/Pani zgodą posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, aczkolwiek cofnięcie zgody będzie skutkować niemożliwością wykonywania usług na Pana/Pani rzecz.

4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez CashDirectorprzez okres, w którym Pan/Pani jest uprawniony do korzystania z Pakietu GIGPass oraz realizacji wszelkich uprawnień i obowiązków związanych ze świadczeniem usług na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, jednak nie dłużej niż przez 7 lat, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy termin.

5) Posiada Pan/Pani prawo żądania od CashDirector sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy dane są niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, wówczas powyższe czynności (z wyjątkiem sprostowania danych) mogą skutkować niemożliwością wykonywania usług.

6) Pana/Pani dane będą udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie CashDirector, w szczególności dostawcom usług informatycznych.

7) Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych w formie profilowania realizowane jest dla celów marketingowych, celem oferowania konkretnych produktów lub usług dostosowanych do Pana/Pani preferencji.

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, infolinia: 606-950-000.

Zadzwoń do nas, jeśli potrzebujesz pomocy +48 (22) 100 68 30 

mail: giglike@superksiegowa.pl 

 

Polityka prywatności

Regulamin

Zaloguj się

wróć

Zarejestruj się

x