Dla aktualnych Klientów opieka@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów kontakt@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00

CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96,

00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

CashDirector S.A.  Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

CashDirector S.A.  Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A.  Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

ODDZIAŁY
FIRMA

Polityka prywatności

POMOC
20 maja 2021

Kiedy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) 
w spółkę z o.o.?

Artykuły / blog

Bądź na bieżąco

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza, a zarazem najczęściej wybierana forma prowadzenia własnej firmy. Działalność ta podlega jedynie ujawnieniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i często wymaga prowadzenia jedynie uproszczonej księgowości (Mały Podatnik). Taka forma prowadzenia firmy jest zwykle pierwszym wyborem dla przedsiębiorców zaczynających swoją przygodę z biznesem.

 

Jednak w przypadku dalszego rozwoju pojawiają się wady takiego rozwiązania:
 

 • W przypadku przekroczenia limitu obrotów konieczne jest przejście na pełną księgowość,

 • Zwiększa się odpowiedzialności finansowa podatnika, a przypomnijmy, że prowadząc działalność właściciel firmy odpowiada całym swoim majątkiem, także prywatnym,

 • Konieczne jest pozyskanie funduszy (kapitału) na niezbędne inwestycje i dalszy rozwój.
   

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. powoduje zarówno zmianę praw jak i obowiązków przedsiębiorcy

 

Każdy przypadek powinien wymagać indywidualnej kalkulacji zarówno strat jak i korzyści. Oprócz opłat związanych z samym przekształceniem, należy też wziąć pod uwagę dalsze koszty prowadzenia spółki – m in. wyższe koszty prowadzenia księgowości czy koszty wprowadzania każdorazowych zmian w spółce (wpisy do KRS). Skupmy się jednak na krótkim przeglądzie zarówno wad jaki zalet takiego rozwiązania.

 

Zalety zamiany działalności w spółkę z o.o.
 

Najważniejszą zaletą zamiany działalności w spółkę z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego – właściciel odpowiada jedynie majątkiem spółki i do wysokości wniesionego kapitału, a nie całym swoim majątkiem osobistym. Spółka ma również większe możliwości pozyskania kapitału poprzez wniesienie wkładu przez nowego wspólnika, lub innego inwestora.

Trzeba tutaj dodać mały, ale jakże istotny czynnik: wizerunek. Spółka zwykle jest postrzegana jako bardziej wiarygodna, a większość banków traktuje ją jako klienta korporacyjnego, a nie indywidualnego, co oznacza zwykle lepsze warunki i wyższe kwoty udzielanego kredytu.

 • Spółkę można sprzedać, jeżeli chcemy zmienić profil działalności lub z niej zrezygnować

 • Udziały w spółce są również dziedziczone, co umożliwia zachowanie firmy przez spadkobierców, w przeciwieństwie do działalności, która zostanie zlikwidowana wraz ze śmiercią właściciela, chyba że zostanie ustalony zarządca sukcesyjny.
   

Wady zamiany działalności w spółkę z o.o.

 

Najważniejszymi wadami przekształcenia w spółkę są wyższe koszty prowadzenia działalności. Oprócz wspomnianej już wcześniej konieczności przejścia z prowadzenia ksiąg w formie uproszczonej na pełną księgowość, istotne są również koszty wpłaty kapitału początkowego (minimum 5.000 zł),  oraz wprowadzania zmian już w trakcie prowadzenia spółki – w przypadku działalności – dokonujemy jedynie zmiany wpisu do CEIDG (bezpłatne), tutaj każda zmiana wymaga wpisu do KRS (płatny).
 

Jak wspomnieliśmy wyżej, kolejną pozycją są koszty samego przekształcenia, takie jak:

 • opłata notarialna

 • sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu zamknięcia)

 • opinia biegłego

 • koszty wpisu do KRS itp.
   

Jeżeli zmiana jednoosobowej działalności w spółkę jest podyktowana tylko chęcią uzyskania kapitału, a nie zwiększeniem obrotów, należy również przeanalizować opłacalność takiego kroku pod względem podatkowym.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, należy dokładnie przeanalizować zarówno potencjalne zyski przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, jak i straty, a także dobrze przygotować się do zmian.
 

Oprócz spółki z o.o., innymi formami spółek w jakie można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą są: spółka cywilna i spółka komandytowa.

O różnicach, wadach i zaletach tych rozwiązań oraz sposobach przekształcenia działalności w spółkę napiszemy w kolejnych artykułach.

 

więcej informacji